Kalendár

október 2023
Ne Po Ut St Št Pi So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Predvčerom : Levoslav
Včera : Stela
Dnes : František
Zajtra : Viera
Pozajtra : Natália

Združenie poľovníkov pri združení urbárnikov pozemkové spoločenstvo Závadka

Združenie poľovníkov pri združení urbárnikov pozemkové spoločenstvo Závadka
 
Popis poľovného revíru:
Poľovnícky revír Závadka zahŕňa katastrálne územia obcí Závadka, Rudňany, Hnilčík a je zaradený do poľovnej oblasti pre druhy zveri: jelenia, srnčia, diviačia a normovaný kmeňový stav jelenej zveri je 49ks, srnčej zveri 24 ks a diviačej zveri 7 ks.
Jeho výmera je 3197,51 ha, z ktorých 997 ha predstavujú poľnohospodárske pozemky a 2201 ha lesné pozemky.  
 
Obhospodarujeme 8 krmelcov a 20 solníkov
 
Iné zariadenia:  5 posedov
Revír sa nachádza v oblasti – J  XVII Slovenský raj
 
Poľovnícka organizácia má v súčasnosti 25 členov.
Sídlo združenia:  Letná 313, 053 33 Nálepkovo
IČO: 35545976
DIČ: 2021752150
Číslo účtu: 0522355095/0900 v banke: SLSP a.s.
 
Štatutárni zástupcovia a členovia  výboru poľovníckej organizácie:
Počet členov výboru: 7
Predseda: Vladimír Burej
 Poľovnícky hospodár:  Jaroslav Klimaš
Tajomník: Ladislav Kalafut
 
Výbor združenia:
Finančný hospodár: Mikuláš Šaršan
Gregor Mikolaj
Vladimír Fabian
Juraj Cvengroš
 
Predseda DR PZ: Ing. Pavol kuchárek